path

Examen de licență - februarie 2021

 

Universitatea Rommâno-Germană din Sibiu organizează exemene de licență la Facultatea de Științe Economice pentru programele de studii Management și Economia comerțului, turismului serviciilor și managementul calității.

Universitatea Rommâno-Germană din Sibiu organizează exemene de licență la Facultatea de Drept și Științe Administrative pentru programul de studii Drept.

Facultatea de Științe Economice

Programe de studii:

Management și Economia comerțului, turismului serviciilor și managementul calității

Proba 1: marți, 23.02.2021, ora va fi anunțată ulterior.

Proba 2: joi, 25.02.2021, ora va fi anunțată ulterior.

Comisii de licență:

- Management

- Economia comerțului, turismului serviciilor și managementul calității

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Programul de studii:

Drept

Proba 1: luni, 22.02.2021, ora va fi anunțată ulterior.

Proba 2: miercuri, 24.02.2021, ora va fi anunțată ulterior.

Comisia de licență:

- Drept

 


Examenul de licenţă se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4033/2011 şi a Metodologiei de desfășurare a examenului de licență, aprobată de Senatul Universităţii Româno-Germane din Sibiu.
Studiile la specializările acreditate din cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu se încheie cu examenul de licenţă.
Universitatea Româno-Germană din Sibiu, instituţie de învăţământ superior acreditată, este instituţie organizatoare a examenului de licenţă pentru absolvenţii proprii ai specializărilor acreditate şi pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat sau particulare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în condiţiile legii.

Conform Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3271/14.02.2002, examenul de licenţă constă din două probe:

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Consiliile facultăţilor au hotărât ca, proba 1 să se desfăşoare sub forma unui test grilă, iar pentru pregătirea acesteia a fost elaborată o lucrare cu  teste tip grilă.

Testele tip grilă pot fi trimise prin e-mail la cerere.

 

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții