path

Examen de disertație - februarie 2021

 

Universitatea Rommâno-Germană din Sibiu organizează exemene de disertație la Facultatea de Științe Economice pentru programul de studii Managementul organizațiilor.

Facultatea de Științe Economice

Programul de studii: Managementul organizațiilor

Susținerea lucrării de disertație: joi, 25.02.2021, ora va fi anunțată ulterior.

Comisii:

- Managementul Organizațiilor

 


Masteratele sunt acreditate prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 4644/30.06.2008 privind completarea și modificarea Ordinului M.E.C.T. nr. 3628/31.03.2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de A.R.A.C.I.S.

Admiterea la masterat se organizează în baza Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și Sportului nr. 5224/30.08.2011, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 617 bis/31.08.2011 - anexa 2, pagina 76.

(http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html)

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții