path

Examen de disertație - iulie, septembrie 2018 și februarie 2019

 

Universitatea Rommâno-Germană din Sibiu organizează exemene de disertație la Facultatea de Științe Economice în lunile iulie, septembrie a.c. și februarie 2019 la programele de studii Managementul organizațiilor și Managementul strategic al resurselor umane.

Facultatea de Științe Economice

Programele de studii:

Managementul organizațiilor [detalii]

Susținerea lucrării de disertație: joi, 27.09.2018


Masteratele sunt acreditate prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 4644/30.06.2008 privind completarea și modificarea Ordinului M.E.C.T. nr. 3628/31.03.2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de A.R.A.C.I.S.

Admiterea la masterat se organizează în baza Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și Sportului nr. 5224/30.08.2011, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 617 bis/31.08.2011 - anexa 2, pagina 76.

(http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html)

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții