path

Hotărârile și documentele care atestă funcționarea programelor studii din cadrul U.R.G.S.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu este acreditată prin Legea nr. 115 din 5 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 10 mai 2005

Studii universitare de licență

Domeniul Management, programul de studii universitare Management, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230 din 04.04.2017;

Domeniul Contabilitate, programul de studii universitare Contabilitate şi informatică de gestiune, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230 din 04.04.2017;

Domeniul Administrarea afacerilor, programul de studii universitare Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230 din 04.04.2017;

Studii universitare de masterat

Domeniul Management, programul de studii universitare Managementul organizaţiilor, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018;

Domeniul Management, programul de studii universitare Managementul strategic al resurselor umane, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018;

Domeniul Management, programul de studii universitare Managementul proiectelor cu finanţare europeană, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018.

Domeniul Drept, programul de studii universitare Drept, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018.

 

Extras din Hotărârea Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018,

În vigoare de la 04.04.2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 04.04.2017.

 

Extras din Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018,

În vigoare de la 30.03.2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 218 din 30.03.2017.

 

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții