path

Centru de consiliere și orientare în carieră

1. PREZENTAREA CENTRUL DE CONSILIERE SI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (C.C.O.C.):

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.) este o structură  integrată a Universității Româno-Germane din Sibiu. CCOC se află în subordonarea directă a rectorului și are ca misiune informarea, documentarea, medierea și consilierea pe piața muncii și în carieră a studenților, absolvenților sau a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Principalele obiective ale Centrului de Consiliere și Orientare în Cariera sunt:

 • creșterea gradului de ocupare a forței de munca;
 • soluții in rezolvarea problemelor profesionale
 • conștientizarea importantei formării profesionale;
 • creșterea gradului de interes al persoanelor pentru găsirea unui loc de muncă;
 • îndrumarea in alegerea profesiei;
 • oferirea alternativelor de pregătire;
 • sprijinirea persoanelor interesate in planificare si reușita profesionala.
 • liberul acces la informații privind oferta locurilor de munca.

Grupul țintă a la Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră este format din:

 • persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • absolvenți de liceu și /școală profesională și/sau școală post liceală;
 • studenți și absolvenți de studii universitare de licență;
 • absolvenți ai studiilor universitare de masterat.

2. SERVICII OFERITE ÎN CADRUL C.C.O.C.:

Prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost autorizata (conform HG. nr. 277 / 2002) de AJOFM Sibiu, să ofere două tipuri de servicii:  

a) Servicii de informare și consiliere profesională privind cariera pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, şi privesc:

 • Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupatiilor astfel:
 • locurile de munca vacante aflate în evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de munca;
 • locurile de munca vacante aflate în baza de date a Sistemului electronic de mediere a muncii - SEMM;
 • ocupatiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piaţa forţei de munca;
 • condiţiile impuse de angajatori;
 • gama de servicii oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de munca.
 • Evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientarii profesionalese face prin utilizarea de instrumente şi tehnici de evaluare a deprinderilor, abilităţilor şi competentelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum: interviul, observația, chestionarul, bateriile de teste. Acordarea de susţinere în identificarea oportunităților pentru dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale;
 • Dezvoltarea abilitatii şi încrederii în sine a persoanelorîn căutarea unui loc de munca, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră, acordarea de asistență pentru realizarea planului de carieră;
 • Instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă constau în principal în asistență pentru realizarea instrumentelor de căutare a unui loc de muncă (CV, scrisoare de intenție/ motivație) pregătire pentru prezentarea la interviul de selecție;

b) Serviciile de mediere a muncii pe piaţa internă urmăresc stabilirea compatibilitatilor sau echivalentelor dintre cerinţele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori şi aflate în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca, cu pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile solicitantului de loc de muncă. Serviciile de mediere a muncii pe piaţa internă constau în:

 • informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;
 • mediere electronica având ca scop punerea automată în corespondență a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;
 • preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

3. MAPA PERSONALĂ A PERSOANELOR AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ:

Curriculum Vitae sau CV-ul cum este folosit de cele mai multe ori este in primul rand o imagine a dumneavoastra. Acesta reprezinta  punctul de plecare în orice proces de recrutare de personal pe piața muncii. CV-ul mediază, de regulă, întrevederea între cel care își oferă serviciile și reprezentanții firmei care, ulterior, vor realiza interviul de selecție. De asemenea reprezinta una dintre cele mai utlizate metode de evaluare, bazată pe informații biografice
Din perspectiva angajatorului: C.V.-ul este un document prin care cel ce recrutează se convinge că posibilul, potențialul angajat se numără printre persoanele potrivite pentru postul vacant. Din perspectiva candidatului: conceperea unui C.V. echivalează cu pregătirea unui memoriu asupra activității sale anterioare și a modului actual de existență.
Este foarte important să  știm să completam și să ne actualizăm permanent CV-ul, dar acesta nu este suficient. De cele mai multe ori este necesar ca CV-ul să fie insoțit de o scrisoare de intenție. Universitatea Romano-Germana din Sibiu vă pune la dispoziție câteva modele și  principalele instrucțiuni de completare ale CV-ului europass precum și câteva modele privind scrisoarea de intenție.

 • Model Curriculum Vitae-CV Europass … [RO], [EN], [DE], [FR]
 • Instrucțiuni completare-CV Europass … [RO], [EN], [DE], [FR]
 • Scrisoarea de intenție… [modele]

4. DOCUMENTE ȘI LINK-URI UTILE:

5. ECHIPA CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ:

 • Prof.dr. Gheorghe Bichicean
 • Prof.dr. Hortensia Gorski
 • Conf.dr. Alina Ciuhureanu
 • Asist.drd. Mircea Fuciu
 • Jr. Gabriel Giurea

6. DATE DE CONTACT:

Adresa:      Str. Rîului Nr. 23, Sibiu - 550137;
Telefon:      +40 269 233 568 / + 40 369 401 002 int. 127 sau 129;
Fax:             +40 269 233 576;
E-mail:         ccoc(at)roger-univ.ro;
Web:            www.roger-univ.ro.

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții