path

Achiziții

27.07.2015

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică” - ID 155674, vă invită să participaţi la procedura de achiziție directă în conformitate cu Odinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014, având ca obiect „Achiziție de videoproiectoare”;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de echipamente de videoproiectoare

27.07.2015

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică” - ID 155674, vă invită să participaţi la procedura de achiziție directă în conformitate cu Odinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014, având ca obiect „Achiziție de rollup-uri”;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de rollup-uri

27.07.2015

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică” - ID 155674, vă invită să participaţi la procedura de achiziție directă în conformitate cu Odinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014, având ca obiect „Achiziție de laptopuri cu licențe”;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de echipamente de laptopuri cu licențe

27.07.2015

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică” - ID 155674, vă invită să participaţi la procedura de achiziție directă în conformitate cu Odinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014, având ca obiect „Achiziție de echipamente de tipărit și multiplicat”;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de echipamente de tipărit și multiplicat

27.07.2015

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică” - ID 155674, vă invită să participaţi la procedura de achiziție directă în conformitate cu Odinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014, având ca obiect „Achiziție de aparat foto”;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de aparat foto

20.07.2015

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică” - ID 155674, vă invită să participaţi la procedura de achiziție directă în conformitate cu Odinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014, având ca obiect „Achiziție de teste de orientare vocațională”;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de teste de orientare vocațională

Comunicare atribuire teste orientare vocațională

20.07.2015

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică” - ID 155674, vă invită să participaţi la procedura de achiziție directă în conformitate cu Odinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014, având ca obiect „Achiziție de materiale de informare și publicitate”;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de materiale de informare și publicitate

Comunicare atribuire materiale de informare

20.07.2015

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică” - ID 155674, vă invită să participaţi la procedura de achiziție directă în conformitate cu Odinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014, având ca obiect „Achiziție de produse consumabile/papetărie”;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de produse consumabile/papetărie

13.07.2015

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică” - ID 155674, vă invită să participaţi la procedura de achiziție directă în conformitate cu Odinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014, având ca obiect „Achiziție servicii audit”;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de servicii de audit

13.07.2015

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică” - ID 155674, vă invită să participaţi la procedura de achiziție directă în conformitate cu Odinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014, având ca obiect „Achiziție servicii expertiză contabilă”;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de servicii expertiză contabilă

06.07.2015

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică” - ID 155674, vă invită să participaţi la procedura de achiziție directă în conformitate cu Odinul nr. 1191 din 19 noiembrie 2014, având ca obiect „Achiziție servicii de catering”;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de servicii de catering

21.07.2014

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Construieste-ţi cetatea carierei prin stagii de practică! In memoria Prof. Univ F. Stremtan” - ID 141047, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţia de produse materiale consumabile - papetarie;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de materiale consumabile - papetărie

21.07.2014

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Construieste-ţi cetatea carierei prin stagii de practică! In memoria Prof. Univ F. Stremtan” - ID 141047, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţia de produse laptop-uri și soft-uri;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de laptop-uri și soft-uri

24.06.2014

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Construieste-ţi cetatea carierei prin stagii de practică! In memoria Prof. Univ F. Stremtan” - ID 141047, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţia de produse materiale consumabile - papetarie;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de materiale consumabile - papetărie

16.06.2014

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU, în cadrul proiectului „Construieste-ţi cetatea carierei prin stagii de practică! In memoria Prof. Univ F. Stremtan” - ID 141047, vă invită să participaţi la procedura de atribuire pentru achiziţia de produse laptop-uri și soft-uri;

Invitație de participare

Specificații tehnice pentru achiziția de laptop-uri și soft-uri

16.05.2014

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU anunţă intenţia de achiziție a unui „Serviciu de catering” în cadrul proiectului „Construiește-ți cetatea carierei prin stagii de practică! În memoria Prof. Univ F. Stremtan” - Contract POSDRU/161/2.1/G/141047. Documentele aferene acestei achiziții se găsesc mai jos:

Invitație de participare

Documentație pentru atribuirea contractului de servicii

08.05.2014

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU anunţă intenţia de achiziție a unui „Serviciu de catering” în cadrul proiectului „Construiește-ți cetatea carierei prin stagii de practică! În memoria Prof. Univ F. Stremtan” - Contract POSDRU/161/2.1/G/141047. Documentele aferene acestei achiziții se găsesc mai jos:

Invitație de participare

Documentație pentru atribuirea contractului de servicii

14.01.2014

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU anunţă intenţia de achiziție servicii manoperă și contractare lucrări pentru repararea/amenajarea sediului din str. Râului nr. 23 conform documentului de mai jos:

Anunț achiziție lucrări reparație sediu

Planuri imobil Raului nr. 23

31.10.2013

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU ANUNŢĂ INTENŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII „AUDITAREA SITUAŢILOR FINANCIARE ALE ANULUI 2012”, în baza art.3 din Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969 din 09.11.2007.

Procedura de atribuire: cerere de ofertă (în conformitate cu Metodologia de atribuire a contractelor de achiziţii, lucrări şi prestări servicii a U.R.G.S.).

Ofertele se vor depune în Sibiu, str. Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11 (etaj I, cam.07) sau str. Calea Dumbravii nr. 28-32 (registratura) până la data de 15.11.2013, ora 15,00.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „preţul cel mai scăzut”. Informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţii: Tel: 0269.23.35.68/ int.34; 0740.03.03.80; Fax:0369.40.10.03.

24.12.2012

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU ANUNŢĂ INTENŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII „AUDITAREA SITUAŢILOR FINANCIARE ALE ANULUI 2012”, în baza art.3 din Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969 din 09.11.2007.

Procedura de atribuire: cerere de ofertă (în conformitate cu Metodologia de atribuire a contractelor de achiziţii, lucrări şi prestări servicii a U.R.G.S.).

Ofertele se vor depune în Sibiu, str. Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11 (etaj I, cam.07) sau str. Calea Dumbravii nr. 28-32 (registratura) până la data de 15.01.2013, ora 15,00. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „preţul cel mai scăzut”. Informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţii: Tel: 0269.23.35.68/ int.34; 0740.03.03.80; Fax:0369.40.10.03.

01.11.2012

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU ANUNŢĂ INTENŢIA DE ACHIZIŢIE DE SERVICII DE TRADUCERE AUTORIZATĂ DIN LIMBA ENGLEZĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ  
Procedura de atribuire: cerere de ofertă (în conformitate cu Metodologia de atribuire a contractelor de achiziţii, lucrări şi prestări servicii a URGS).
Documentaţia de atribuire poate fi descărcată de aici sau poate fi ridicată de la sediul nostru din Sibiu, str. Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11, etaj I, cam.07. Clasificare CPV: 79530000-8. Ofertele se vor depune în Sibiu, str. Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11, etaj I, cam.07, până la data de 09.11.2012, ora 12,00.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „preţul cel mai scăzut”.
Informaţii suplimentare legate de contractul de achizţii: Tel: 0269.23.35.68/ int.31; 0740.03.03.80; Fax:0369.40.10.03.

22.06.2012

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU anunta intentia de achizitie a lucrarilor de reabilitare imobil - situat în Sibiu, str. Calea Dumbravii nr. 28-32. Procedura de atribuire: cerere de oferta (în conformitate cu Metodologia de atribuire a contractelor de achizitii, lucrari si prestari servicii a URGS).
Documentatia de atribuire poate fi descarcata de aici sau poate fi ridicata de la sediul nostru din Sibiu, str. Piata Aurel Vlaicu nr. 11, etaj I, cam.07. Clasificare CPV: 45453100-8 Ofertele se vor depune în Sibiu, str. Piata Aurel Vlaicu nr. 11, etaj I, cam.07, pâna la data de 29.06.2012, ora 12,00.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigatoare: „pretul cel mai scazut”. Informatii suplimentare legate de contractul de achiztii: Tel: 0269.23.35.68/ int.31; 0740.03.03.80; Fax:0369.40.10.03.

14.04.2012

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU anunţă intenţia de atribuire a  contractului de servicii „Auditarea situaţilor financiare ale anului 2011”, în baza art.3 din Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969 din 09.11.2007 şi a Hotărârii Senatului Universităţii.
Procedura de atribuire: cerere de ofertă (în conformitate cu Metodologia de atribuire a contractelor de achiziţii, lucrări şi prestări servicii a U.R.G.S.).
Ofertele se vor depune în Sibiu, str. Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11 (etaj I, cam.07) sau str. Calea Dumbravii nr. 28-32 (registratura) până la data de 20.04.2010, ora 15,00.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „preţul cel mai scăzut”.

Informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţii: Tel: 0269.23.35.68/ int.34; 0740.03.03.80; Fax:0369.40.10.03.

04.05.2010

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU anunţă intenţia de atribuire a  contractului de servicii „Auditarea situaţilor financiare ale anului 2009”, în baza art.3 din Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969 din 09.11.2007.
Procedura de atribuire: cerere de ofertă (în conformitate cu Metodologia de atribuire a contractelor de achiziţii, lucrări şi prestări servicii a U.R.G.S.).
Ofertele se vor depune în Sibiu, str. Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11, etaj I, cam.07, începând cu data 11.05.2010 până la data de 28.05.2010, ora 12,00.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „preţul cel mai scăzut”.

Informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţii: Tel: 0269.23.35.68/ int.34; 0740.03.03.80; Fax:0369.40.10.03.

22.10.2009

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU ANUNŢĂ INTENŢIA DE ACHIZIŢIE A UNUI AUTOTURISM în scopul utilizării acestuia pentru deplasările membrilor comunităţii academice, în interes de serviciu, în ţară şi străinătate.
În urma prospectării pieţii, Biroul senatului Universităţii a hotărât achiziţionarea unui autoturism Scoda Octavia Tour, 1,9 diesel.
Procedura de atribuire: cerere de ofertă (în conformitate cu Metodologia de atribuire a contractelor de achiziţii, lucrări şi prestări servicii a URGS).
Ofertele se vor depune în Sibiu, str. Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11, etaj I, cam.07, începând cu data 23.10.2009 până la data de 30.10.2009, ora 12,00.
Ofertele se vor deschide la aceeaşi adresă la data de 30.10.2009, ora 14,00
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „preţul cel mai scăzut”.

Informaţii suplimentare legate de contractul de achizţii: Tel: 0269.23.35.68/ int.31; 0740.03.03.80; Fax:0369.40.10.03.

22.10.2009

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU ANUNŢĂ INTENŢIA DE ACHIZIŢIE MOBILIER, în vederea amenajării, în interesul învăţământului, a etajului III din imobilul situat în Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu nr.9-10.
Procedura de atribuire: cerere de ofertă (în conformitate cu Metodologia de atribuire a contractelor de achiziţii, lucrări şi prestări servicii a URGS).
Documentaţia de atribuire poate fi ridicată din Sibiu, str. Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11, etaj I, cam.07.
Ofertele se vor depune la aceaşi adresă, începând cu data 23.10.2009 până la data de 06.11.2009, ora 12,00.
Ofertele se vor deschide la aceeaşi adresă la data de 30.10.2009, ora 14,00
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „preţul cel mai scăzut”.

Informaţii suplimentare legate de contractul de achizţii: Tel: 0269.23.35.68/ int.31; 0740.03.03.80; Fax:0369.40.10.03.

© 2015 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții