path

Hotărârile și documentele care atestă funcționarea programelor studii din cadrul U.R.G.S.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu este acreditată prin Legea nr. 115 din 5 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 10 mai 2005

Studii universitare de licență

Domeniul Management, programul de studii universitare Management, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 527 din 16.07.2014 (acest program a fost supus reacreditării, vizita ARACIS fiind derulată în luna ianuarie 2012);

Domeniul Contabilitate, programul de studii universitare Contabilitate şi informatică de gestiune, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 527 din 16.07.2014 (acest program a fost supus reacreditării, vizita ARACIS fiind derulată în luna februarie 2012);

Domeniul Administrarea afacerilor, programul de studii universitare Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 527 din 16.07.2014;

Domeniul Inginerie şi management, programul de studii universitare Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic, AUTORIZAT prin HG nr. 749/24.06.2009, Monitorul Oficial nr. 465/06.07.2009. Datorită numărului redus de studenţi şi lipsei de perspectivă în privinţa cadrelor didactice proprii şi a bazei materiale necesare, programul de studii este în lichidare.

Studii universitare de masterat

Domeniul Management, programul de studii universitare Managementul organizaţiilor, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015;

Domeniul Management, programul de studii universitare Managementul strategic al resurselor umane, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015;

Domeniul Management, programul de studii universitare Managementul proiectelor cu finanţare europeană, ACREDITAT conform Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015.

Extras din Hotărârea Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014.

În vigoare de la 16.07.2014

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 16.07.2014.

 

Extras din Hotărârea Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015

În vigoare de la 21.07.2014

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 din 21.07.2014.

 

© 2013 U.R.G. Sibiu | Toate drepturile rezervate| Termeni și condiții